مسابقات سوارکاري در قنوات
تصاوير مسابقات سوارکاري با حضور سوارکاراني از تهران و گلستان روز جمعه آذر ماه سال 1389 در شهر قنوات استان قم. عکاس: حجت الله عطايي
نظرات کاربران
UserName