پوستر عيد غدير خم
حسن بن راشد از امام صادق عليه السلام روايت مى‏كند كه: به آن حضرت عرض‏كردم: جانم فدايت! آيا مسلمانان را جز عيد فطر و قربان، عيدى‏است؟ فرمود: آرى اى حسن! بزرگتر و شريف‏تر از آن دو. پرسيدم: چه‏ روزى است؟ فرمود: روزى كه اميرالمومنين عليه السلام به عنوان نشانه ‏راهنما براى مردم منصوب شد. گفتم: فداى شما! در آن روز چه كارى‏سزاوار است كه انجام دهيم؟ فرمود: روزه مى‏گيرى و برپيامبر ودودمانش درود مى‏فرستى و از آنان كه در حقشان ستم كردند، به‏درگاه خدا تبرى مى‏جويى
نظرات کاربران
UserName