گزارش تصويري مراسم تعويض پرده خانه کعبه
«کسوه» نام پارچه اي است که بر روي کعبه انداخته ميشود. اين پارچه هر سال در مراسم خاصي تعويض مي گردد. در اين مراسم کعبه نيز با گلاب قمصر کاشان شسته ميشود. دوخت اين پارچه معمولا يک سال به طول مي انجامد. عمليات تعويض پرده كعبه شريف صبح روز دوشنبه آبان ماه 1389 صورت گرفت . روساي بعثه ها و شماري از شخصيت هاي جهان اسلام همراه با رهبران سعودي در اين عمليات شركت كردند.
نظرات کاربران
UserName