شديدترين درگيري دو کره بعد از ?? سال
در رسانه‌ها اينطور آمده است که کره شمالي بمباران توپخانه‌اي جزيره‌اي در کره‌جنوبي را آغاز کرده است، در پي مبادله آتش بين سئول و پيونگ يانگ که گفته مي‌شود با سقوط بيش از 200 گلوله توپخانه‌ کره شمالي بر جزيره‌اي در همسايه جنوبي در نزديکي مرزهاي بين دو کره ساعتي پيش آغاز شد، تلويزيون سئول تصاويري از حلقه‌هاي عظيم دود که آسمان اين جزيره را فرا گرفته است؛ پخش کرد.
نظرات کاربران
UserName