استفاده از 'چشم ماسون' در طرح هاي ايستگاه مترو حضرت وليعصر(عج)
يکي از نمادهايي که در فراماسونري کاربرد فراوان دارد، علامت و نماد « چشم جهان بين :All seeing eye » است که به صورت يک هرم و چشم در انتهاي آن مي باشد. اين نماد مربوط به يکي از خدايان مصر باستان بوده است.
نظرات کاربران
UserName