نماي اتومبيل Ac- اشنيتزر-تنش- M6- Concept-2005
مدل آث-اشنيتزر مدل M6 تنش براي اولين بار در نمايشگاه IAA- 2005 ارائه شد.در مدل مذکور کل سيستم مديريت موتور و اتصالات آن توسعه يافته است . از ديگر اختصاصات آن، توسعه سيم مينفولد اگزوز با کاتاليزورهاي ويژه،و نصب صدا خفه کن ورزشي در سيستم اگزوز است. با توجه به تنظيمات صورت گرفته در مدل مذکور در جهت افزايش سرعت آن ، نياز به کاهش دهنده هاي سرعت ، مناسب با سرعت آن نيز ضروري مي نمود بنابراين توسعه در عملکرد سيستم ترمز نيز ضروري است لذا در محورجلو از ديگ ثابت کوليس8 با ديسک ترمز چاک داردر 374 ميلي متر و قطر 36 ميليمتر ودرمحور عقب از ديگ ثابت کوليس4 بهره برده شده است.درتجهيزات داخلي از صندلي هاي مسابقه اي چرم باآرم Ac Schnitzer ،تجهيزات نارنجي رنگ،چرخ فرمان چرمي، رکاب و کنسول هاي نارنجي رنگ،( پدالها ،جاپايي،ترمز دستي آلومينيومي) استفاده شده است.
نظرات کاربران
UserName