نماي صندوق عقب اتومبيل Ac- اشنيتزر- ورزشي- M5- E60-2005
رقم 507تا سالهاي سال به عنوان يک افسانه در تاريخ BMW باقي مانده است؛ واين مدل افسانه اي به طور دقيقتر به سال 1956،زماني که طراح آن آلبرشت گراف گوارتزر روياي اتومبيل BMW رهنورد507 راخلق کرد؛ برميگردد. امروزه ، يعني تقريبا 50سال بعد،رقم "507"دوباره اهميت جادويي يافته است؛البته اين بار نه به عنوان يک مدل بلکه به عنوان چهره اي موثر از موتور V10 .در توصيف مدل مذکور که اتومبيل رويايي"M5" نام دارد؛ ميتوان گفت که تنها يک ماشين نيست بلکه دو چيز است: در مرحله اول يک اتاقک لوکس ودر مرحله دوم يک ماشين چابک.درباب اصلاحات صورت گرفته در مدل فوق، به استفاده از فولاد ضد زنگ در صدا خفه کن سيستم اگزوز، بهبود سازي جريان گاز در سيستم اگزوز،چرخ و رينگ مسابقه اي از آلياژهاي مختلف ودر طرح ها و ابعاد گوناگون ميتوان اشاره کرد.همچنين درفضاي داخلي اتومبيل مذکور نيز از تزيينات تيتانيوم، کيسه هاي هوايي، چرخ فرمان ورزشي ، ( جاپايي، پدال، ترمز دستي) آلومينيومي بهره برده شده است.
نظرات کاربران
UserName