نماي اتومبيل Ac- اشنيتزر- Acs3- E90-2005
آسايش و راحتي +کيفيت بالاي مهندسي+ عملکرد ورزشي=E90 تعريف فرمول اجراي سري 3؛با توليد E90 ، BMW مدل موفق ديگري در سري 3 ارائه مي دهد.عوامل و طراحان مدل فوق با شعار « قدرت رانندگي » سري 3 را با استانداردهاي جديد در جهت افزايش لذت رانندگي در يک بعد جديد ارائه مي دهند.در مدل مذکور با هدف بهبود جريان گاز در سيستم اگزوز از فولاد ضد زنگ استفاده شده است؛ همچنين در چرخ ها نيز از آلياژ نوع چهارم استفاده شده است.در پايان شايان ذکر است که در تجهيزات داخلي آن از فيبر کربن نقره اي ، کيسه هاي هوايي ارگونومي، چرخ فرمان ورزشي،و اجزاي آلومينيومي از قبيل: دستگيره دنده ، ترمز دستي ، پدال ها و جاپايي بهره برده شده است.
نظرات کاربران
UserName