تصاوير ماهواره اي هنري از زمين
مجموعه عکسي تحت عنوان Erth as Art که توسط ماهواره ها و با نگاهي هنري از قسمت هاي مختلف زمين گرفته شده است. دشت کوير ايران، رشته کوه هاي راکي و ساحل استراليا و بخش هايي از آلاسکا از جمله اين مناظر هستند.
نظرات کاربران
UserName