مانور هوايي جنگنده اس -3
تاريخچه عملياتهاي جنگنده اس -3 : اين جنگنده در 20 فوريه 1974 رسما عملياتي شد و در اسکادران 41 نيروي درياي امريکا در شمال جزيره ناس به کار گرفته شد از سال 1991 ، برخي اصلاحات در دستگاههاي الکتريکي و خودکار و سيستمهاي هوانوردي اين هواپيما اعمال شد و به مدل S - 3B ارتقا يافت . با فروپاشي شوري وانعقاد پيمان ورشو تهديد زير دريايي هاي روسي بسيار کاهش يافت فلذا در اين هواپيما تغييراتي ايجاد شد و از جنگنده ضد زير دريايي به جنگنده زميني و سطح دريايي و سوخت رسان تبديل شد اين هواپيما در جنگ عراق نيز به کار گرفته شده و در حال حاضر اين هواپيما بازنشسته شده است
نظرات کاربران
UserName