تصويري از يک بازي رايانه اي بنام Ghost Rider
چند نکته در مورد انتخاب بازي ها : 1- سعي کنيد بازي‌هايي را تهيه کنيد که خشونت نداشته و متناسب با سن بچه‌ها باشند. 2- حتي الامکان بازي‌هايي را انتخاب کنيد که چند نفر بازيکن بخواهد تا بچه‌ها را به بازي گروهي تشويق کند.3- بازي‌هايي را انتخاب کنيد که بازيکن را مجبور کند تا در محيط بازي تصميم بگيرد که اين کار سخت‌تر از کشتن و مشت زدن در بازي است.
نظرات کاربران
UserName