تصويري از يک بازي رايانه اي بنام Ghost recon
موتور گرافيکي بازي Ghost recon همان موتور نسخه قبلي بازي است که ارتقاع يافته است. موتور بازي که Modified Unreal Engine V.2.5 نام دارد متاسفانه قابليت Eye Adaptation را دارا نيست که اين يکي از اشکالات بازي است. در کل بهتر بود که ساندگان بازي از موتور پيشرفته تري استفاده مي کردند که متاسفانه اين کار را نکرده اند.شما در آغاز هر ماموريت مي توانيد اسلحه خود و همکارانتان را انتخاب کنيد ؛ همچنين مي توانيد نوع ياران خود را نيز انتخاب کنيد _ SNIPER يا GUNNER و يا ... _. هر نفر به يک اندازه مي تواند بار با خود ببرد که شما فقط مي توانيد به آن اندازه برايشان اسلحه هاي سنگين و سبک و نارنجک و...تهيه کنيد که با خود به ميدان نبرد ببرند. در بعضي از مراحل شما مي توانيد از دو نقطه ماموريت خود را اغاز کنيد که به انتخاب خود مي توانيد بازي را از بخش "A" و يا "B" آغاز کنيد.
نظرات کاربران
UserName