تصويري از يک بازي رايانه اي بنام Genius
متاسفانه ما آمار دقيقي از بازي‌هاي کامپيوتري کودکان، انواع آن، سنين آغاز اين بازي‌ها و… در کشورمان نداريم، اما براي آن‌که بدانيم در کشورهاي ديگر نيز کودکان و نوجوانان به صورت افراطي از اين قبيل بازي‌ها استفاده مي‌کنند، آماري را در مورد ساير کشورها ذکر مي‌کنيم. درصد از افراد ? تا ?? سال حداقل يک دستگاه بازي رايانه‌اي در خانه دارند، ??درصد ? بازي يا بيشتر و ??درصد سيستم بازي‌هاي رايانه‌اي را در اتاق خواب خود دارند.??درصد از نوجوانان به طور مداوم از بازي‌هاي رايانه‌اي استفاده مي‌کنند.?? درصد از مردم آمريکا در ? ماه گذشته از يک بازي رايانه‌اي استفاده کرده‌اند و در مقايسه ?? درصد مردم به ديدن يک فيلم رفته‌اند.??درصد از افراد مورد پرسش، معتاد به بازي رايانه‌اي هستند و تقريبا يک سوم بازي‌کنندگان مشتاق، در سنين بين ? تا ?? سال قرار دارند.
نظرات کاربران
UserName