تصويري از يک بازي رايانه اي بنام Fall Last Days of Gaia
پرورش تخيل، به عنوان گامي براي دستيابي به موفقيت‌هاي آتي کودکان، حائز اهميت است، اما تداخل خيال با واقعيت همان‌قدر خطرناک است. کودکي که با مسائل واقعي همان‌گونه برخورد مي‌کند که با آن‌چه در روِيا و خيال خود مي‌سازد، در زندگي حال و آينده با مشکلات عديده‌اي روبرو مي‌شود. اين تداخل مي‌تواند تا آنجا خطر آفرين باشد که فرزند ما را در مواجهه با واقعيت از پا درآورد. عدم آموزش صحيح و نگاه منطقي به بازي‌هاي کامپيوتري اين خطر را در مسير زندگي کودکان قرار مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName