تصويري از يک بازي رايانه اي بنام Counter Strike
يکي از ويژگي‌هاي عمده‌اي که کانتر را با ساير بازي‌هاي جنگي اول شخص متمايز مي‌کند، نوع به کار رفتن سلاح‌ها در آن است. اکثر مهمات استفاده شده در اين بازي بر خلاف ساير بازي‌ها که از سلاح‌هاي افسانه‌اي و خيالي استفاده مي‌کنند، واقعي هستند و تنها در برخي جزئيات با سلاح‌هاي واقعي تفاوت دارند. اين تفاوت‌ها غير از نامگذاري و قطر گلوله و... در باقي موارد اصلي ديده نمي‌شوند و اين حسن را براي بازيکن به وجود مي‌آورند که احساس استفاده از ادوات جنگي واقعي را تجربه کند.
نظرات کاربران
UserName