تصويري از يک بازي رايانه اي بنام Counter Strike
در پايان سال 2006 بنا به اعلام سايت‌هاي مطرح بازي در دنيا، رکورد 200 هزار بازيکن همزمان براي اين بازي ثبت شده و اين بازيکنان به طور کلي در هر ماه 7 ميليارد دقيقه کانتر بازي کرده‌اند.در کانتر استريک به عنوان يک بازي جنگي، اول شما به يکي از دو دسته‌ تروريست‌ها يا ضدتروريست‌ها ملحق مي‌شويد و هر تيم سعي مي‌کند يا اعضاي تيم مقابل را از بين ببرد يا ماموريت خاصي که بر عهده دارد را زودتر از تيم ديگر انجام دهد.
نظرات کاربران
UserName