تصويري از ماشين سواري و موتور سواري مسابقه اي در بازي رايانه اي
امروزه بازي‌هاي رايانه‌اي در تمام سنين، هم به امري عادي و طبيعي تبديل شده و هم دغدغه‌اي جدي براي پدرها و مادرهاست.دلشوره‌اي دائمي در مورد اثرات مخرب اين نوع بازي‌ها در روحيه و جسم کودکان يا عدم موفقيت در برنامه‌هاي اصلي زندگي مثل درس خواندن به دليل صرف وقت زياد براي اين بازي‌ها و… را مي‌توان در حرف‌هاي روزمره والدين ديد و شنيد.هيچ‌يک از پزشکان، روانشناسان و… منکر اثرات مثبت بازي‌هاي رايانه‌اي نيستند. آن‌چه که همه برآن توافق دارند، دقت در نوع بازي خريداري شده و مدت زماني است که بچه‌ها براي اين بازي‌ها صرف مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName