تصويري از يک ماشين مسابقه اي در حال تصادف در بازي رايانه اي
نيد فور اسپيد: پرو استريت Need for Speed: ProStreet يک قسمت از مجموعه محبوب بازيهاي مسابقه‌اي ساخت الکترونيک آرتز، نياز به سرعت است. پرو استريت مجموعه نيد فور اسپيد را به يک سمت و سوي کاملاً جديد برد. اين بار بجاي روند آرکيد بازي که اين مجموعه را تسخير کرده است، پرو استريت به شبيه سازي مسابقه نزديکتر بود. بر خلاف بازيهاي پيشين، تمامي مسابقات پرو استريت در مسيرهاي بسته رخ داد، به گونه‌اي که اين بازي اولين بازي مجموعه نيد فور اسپيد است که در آن مسابقات غيرقانوني وجود ندارد، بنابراين هيچ پليسي در بازي نيست.
نظرات کاربران
UserName