تصويري ازدو ماشين مسابقه اي در ماشين بازي رايانه اي
بازي مشهور نياز براي سرعت (جنون سرعت) اين قابليت را به گيمر مي‌دهد تا از دوربين درون اتومبيل خود به صورت اول شخص بازي را دنبال کند همچنين گيم پلي بازي زنده بودن را به بازيکن خود القاء مي‌کند وقتي زياد تند برويد صداي ترس و وحشت راننده را خواهيد شنيد.در جنون سرعت: تغيير سرعت مقوله‌اي مهم هست، سرعت اتومبيل‌ها بسيار به واقعيت نزديک است و شدت تصادف‌هاي اتومبيل به سرعت اتومبيل بستگي خواهد داشت .
نظرات کاربران
UserName