تصويري از ماشين تصادف کرده در ماشين بازي رايانه اي
صنعت بازيهاي کامپيوتري در دهه‌هاي 60 و 70 متولد شد، اما در اين دهه گسترده نشد. در سال 1961، يک گروه جوان با نامهاي Steve Russell, Wayne Witanen, and J. Martin Graetz که عضو کلوب Tech Model Railroad بودند و دانشجوي مدارس MIT ، تصميم گرفتند برنامه‌اي بنويسند که يک داستان را روايت کند. ساخت يک بازي ايده? راشل بود. اين پروژه يکسال بعد در سال به پايان رسيد و Spacewar! نام گرفت. بازي از يک گوه و سوزن تشکيل شده بود که دو پلير تا نابود کردن يکديگر با هم ديگر مي‌جنگيدند...
نظرات کاربران
UserName