گياه کويين که در يک قرن فقط يکبار شکوفه مي دهد.
گياه کويين در رشته کوههاي اندس واقع در آمريکاي جنوبي مي رويد. اين گياه يک قرن عمر مي کند و در طول دوره حيات فقط يک بار گل ميدهد. گل هاي اين گياه به دور تنه اي استوانه اي گرد هم آمده اند و بسيار زيبا مي باشند.
نظرات کاربران
UserName