نقاشي هاي چيني براي بازي هاي آسيايي گوانگجو 2010
قوچ چيني، نماد برگزيده چشم بادامي ها در ميزباني شان از بازيهاي آسيايي 2010 است. انتخاب بز براي خودش داستاني دارد. گويا سالها پيش در گوانگجو خشکسالي و قحطي بزرگي مي آيد که اهالي شهر با استفاده از فوايد 5 راس قوچ از آن بلاي طبيعي نجات پيدا مي کنند. پس از پايان بازيهاي هر رشته ورزشي، هر ورزشکاري که بتواند يکي از سکوهاي نخست را از آن خود کند عروسکي به عنوان يادبود به او اهدا خواهد شد. چيني ها علاوه بر اين نمادها نقاشي هايي هم از آيکون ورزشهاي مختلف را بعنوان معرفي اين بازي ها ارائه نموده اند. اين نقاشي آيکون ورزش قايق راني روينگ را نشان مي دهد.
نظرات کاربران
UserName