نماد بازي هاي آسيايي گوانگجو 2010 ، آرو
بز چيني، نماد برگزيده چشم بادامي ها در ميزباني شان از بازيهاي آسيايي 2010 است. پس از پايان بازيهاي هر رشته ورزشي هر ورزشکاري که بتواند يکي از سکوهاي نخست را از آن خود کند عروسکي به عنوان ياد بود به او اهدا خواهد شد. در تصوير آرو يکي از عروسک هاي نماد بازي ديده مي شود.
نظرات کاربران
UserName