جنگنده فانتومf4 در حال مانور هوايي
مشخصات فني جنگنده f-4 :خدمه: دو نفر، موتورها: دو موتور ساخت جنرال الکتريک با قدرت استفاده از پس سوزJ79-GE-17 با کشش 17900 پاوند، برد و نوع رادار: 70 تا 80 کيلومتر و مدل APQ-120 ، فاصله ي دو سر بال = 11 متر و 76 سانتي متر، طول = 20 متر، ارتفاع = 5 متر، وزن خالص = 13768 کيلوگرم، ماگزيمم وزن در حالت پرواز رزمي = 28000 کيلوگرم ، بيشترين سرعت = 2450 تا 2500 کيلومتر بر ساعت، ماگزيمم سقف پرواز خدمتي = 58000 فوت = 17670 متر، درجه ي اوج گيري: 100 فوت در دقيقه بيشترين مسافتي که مي تواند طي کند: 3183 کيلومتر با 3 مخزن سوخت خارجي. (طي پرواز آزمايشي سال 1978)تاکنون 16 نوع فانتوم ساخته شده است
نظرات کاربران
UserName