چهار جنگنده F-4 Phantom بر فراز ابرها
جنگنده F-4 : اولين مدل فانتوم که بصورت يک کابينه ساخته شد بنام f3h-g نامگذاري شد که اين هواپيما در سال ???? ساخته شد اين جنگنده مجهز به رادار (AP2-50 ) بود و داراي دو موتور از نوع J-65 بود AH-1 نيز نوع تکميل شده اين مدل بود که در سال ???? روي خط توليد قرار گرفت . اولين نوع دو کابينه اين هوايما نيز بنام F4-H1 بود که در سال ???? تکميل شد در اولين پرواز نخستين فانتوم خلبان آزمايشگر اين هواپيما از سرعت و قدرت اين جنگنده ابراز حيرت نمود درسال ????رکورد ارتفاع پروازي توسط اين هوپيما شکسته شد . اين فانتوم که بنام TOP FLIGHT معروف شد در ششم دسامبر ???? تا ارتفاع ????? متري سطح زمين صعود کرد که در آن زمان اين رکورد ???? پا بيشتر از بهترين رکوردي بود که يک سال قبل از آن جت شکاري شوروي بر جاي گذاشت .بسياري از كشورهاي دنيا دليل انتخاب خود نسبت به خريد اين هواپيما را بدنه قوي و قابليت نشست و برخواست از روي ناو و توانايي حمل مقادير قابل توجه بمب و ساير پرتابه هاي آتشين ذكر مي كنند .
نظرات کاربران
UserName