ارايش هواي 4جنگنده F-4 Phantom
جنگنده F-4 Phantom ساخت کشور امريکا - اين هواپيما خوش قيافه و چالاك و قوي با حضور موثر بيش از ?? ساله اش هنوز رقيب براي خود مي طلبد و در بسياري از پايگاههاي هوايي و دريايي كشورهاي مختلف يكه تاز مي غرد پيش بينيها بر اين استوار است كه اين هواپيما تا آخر اين دهه نير همچنان پرواز نمايد . سرعت اين هواپيما تقريبا دو برابر سرعت صوت مي باشد .بسياري از كشورهاي دنيا دليل انتخاب خود نسبت به خريد اين هواپيما را بدنه قوي و قابليت نشست و برخواست از روي ناو و توانايي حمل مقادير قابل توجه بمب و ساير پرتابه هاي آتشين ذكر مي كنند .مشخصات فني :خدمه: دو نفر، موتورها: دو موتور ساخت جنرال الکتريک با قدرت استفاده از پس سوزJ79-GE-17 با کشش 17900 پاوند، برد و نوع رادار: 70 تا 80 کيلومتر و مدل APQ-120 ، فاصله ي دو سر بال = 11 متر و 76 سانتي متر، طول = 20 متر، ارتفاع = 5 متر، وزن خالص = 13768 کيلوگرم، ماگزيمم وزن در حالت پرواز رزمي = 28000 کيلوگرم ، بيشترين سرعت = 2450 تا 2500 کيلومتر بر ساعت، ماگزيمم سقف پرواز خدمتي = 58000 فوت = 17670 متر، درجه ي اوج گيري: 100 فوت در دقيقه بيشترين مسافتي که مي تواند طي کند:
نظرات کاربران
UserName