تصوير زيبا از جنگنده f-18 هورنت بر فراز اقيانوس
مشخصات جنگنده f-18 :-- خدمه : مدل F/A-18 A/C = يك نفر ، مدل F-18D = دو نفر، يك خلبان و يك افسر تسليحات -- ابعاد : طول: 56 فوت = 17.07 متر ، فاصلهء دو سر بالها: 37.50 فوت = 11.43 متر ، ارتفاع: 15.25 فوت = 4.66 متر ، سطح بالها: 400 فوت مربع = 37.16 متر مربع -- وزن خالي(بدون مهمات): 23.050 پاوند = 10.455 كيلوگرم ، حداكثر وزن قابل برخاستن: 56000 پاوند = 25.400 كيلوگرم -- حجم مخازن سوخت :مخزن داخلي: 10.860 پاوند = 4.925 كيلوگرم، مخزن خارجي: 6.730 پاوند = 3.055 كيلوگرم -- پيشرانه :دو موتور توربوفن ساخت جنرال الكتريك از نوع F404-400 با قابليت پس‏سوز، كشش هر موتور: 32000 پاوند = 142.400 نيوتن با استفاده از پس‏سوز -- عملكرد: حداكثر سرعت: 1190 مايل بر ساعت = 1915 كيلومتر بر ساعت در ارتفاع 40000 فوتي (12190 متري) = 1.8 ماخ، نرخ اوج‏گيري: 45000 فوت در دقيقه = 13715 متر بر دقيقه ، سقف پرواز خدمتي: 50000 فوت = 15240 متر --برد پروازي: در حالت شكاري (fighter mission) = 800 ناتيكال مايل = 1480 كيلومتر (رفت و برگشت) ، در حالت تهاجمي (attack mission) = 1150 ناتيكال مايل = 2130 كيلومتر (رفت و برگشت) ، ب
نظرات کاربران
UserName