جنگنده f-18 هورنت د رحال شليک موشک
مشخصات جنگنده f-18 :-- خدمه : مدل F/A-18 A/C = يك نفر ، مدل F-18D = دو نفر، يك خلبان و يك افسر تسليحات -- ابعاد : طول: 56 فوت = 17.07 متر ، فاصلهء دو سر بالها: 37.50 فوت = 11.43 متر ، ارتفاع: 15.25 فوت = 4.66 متر ، سطح بالها: 400 فوت مربع = 37.16 متر مربع -- وزن خالي(بدون مهمات): 23.050 پاوند = 10.455 كيلوگرم ، حداكثر وزن قابل برخاستن: 56000 پاوند = 25.400 كيلوگرم -- حجم مخازن سوخت :مخزن داخلي: 10.860 پاوند = 4.925 كيلوگرم، مخزن خارجي: 6.730 پاوند = 3.055 كيلوگرم -- پيشرانه :دو موتور توربوفن ساخت جنرال الكتريك از نوع F404-400 با قابليت پس‏سوز، كشش هر موتور: 32000 پاوند = 142.400 نيوتن با استفاده از پس‏سوز -- عملكرد: حداكثر سرعت: 1190 مايل بر ساعت = 1915 كيلومتر بر ساعت در ارتفاع 40000 فوتي (12190 متري) = 1.8 ماخ، نرخ اوج‏گيري: 45000 فوت در دقيقه = 13715 متر بر دقيقه ، سقف پرواز خدمتي: 50000 فوت = 15240 متر --برد پروازي: در حالت شكاري (fighter mission) = 800 ناتيكال مايل = 1480 كيلومتر (رفت و برگشت) ، در حالت تهاجمي (attack mission) = 1150 ناتيكال مايل = 2130 كيلومتر (رفت و برگشت) ، برد عبوري: 1800 ناتيكال مايل = 3335 كيلومتر (با سه مخزن سوخت خارجي) -- تسليحات: مسلسل 20 ميلي متري M61A1 Vulcan با 570 تير فشنگ ، 7 جايگاه حمل بار در زير بدنه و بالها و دو جايگاه در نوك بالها تسليحات هوا به هوا :موشك ميان برد AIM-7 (اسپارو)، موشك كوتاه برد حرارت ياب AIM-9 (سايدوايندر)، موشك ميان برد AIM-120 (آمرام)، موشك كوتاه برد AIM-132 (آسرام) -- تسليحات هوا به سطح: AGM-45 Shrike (شرايك)، AGM-62 Walleye (وال‏‎آي)، AGM-65 Maverick (ماوريك)، AGM-84 Harpoon (ضدكشتي) -- بمب : GBU-10/12/24 Paveway (هدايت ليزري)، GBU-15 EO-guided (هدايت الكترواپتيكالي)، GBU-29/30/31/32/35 JDAM (هدايت شونده توسط ماهواره)، بمبهاي هسته‎‏اي B-57 و B-61 (استحكام‏شكن)، CBU-59 (بمب خوشه‏اي)
نظرات کاربران
UserName