جنگنده f-18 هورنت د رحال اوج گيري
تسليحات جنگنده اف 18 :اين جنگنده مي تواند بازه گسترده اي از موشک هاي هوا به هواي مشهور را مانند AIM-9، AIM-7 و AIM-120 را حمل کرده و از آنها در نبرد هاي هوايي نزديک و متوسط بهره برد. اين هواپيما علاوه بر اينکه ماموريت هاي هوايي را با شايستگي تمام به انجام مي رساند، داراي توانايي هاي فوق العاده اي نيز در حمله به اهداف زميني است و قادر به حمل بمب ها و موشک هاي گوناگوني از جمله بمب هاي JDAM و يا موشک هاي خانواده AGM يا موشک هاي ماوريک و هارپون مي باشد و مسئله سري در اينجا، اين است که در موقعيت هاي مخصوص، اين هواپيما مي تواند به بمب هاي هسته اي B-57 يا B-61 نيز مجهز شود
نظرات کاربران
UserName