جنگنده f-16 در حال مانور هوايي
هواپيماي اف-16 فايتينگ فالکون، ساخت شرکت جنرال دايناميکز، جنگنده اي در کلاس کوچک و چند مأموريته مي باشد که نخستين پرواز خود را با اولين نمونه خود در سال 1976 به انجام رساند. اين هواپيما توانايي حمله به صورت هوا به هوا عليه هواپيماهاي دشمن و هوا به زمين عليه تجهيزات زميني براي مثال تانک ها و زره پوش هاي دشمن را به طور کامل و بهينه داراست.در يک نبرد هوايي، مانورپذيري باورنکردني فالکون و برد بسيار زياد آن در مقايسه با هواپيماهاي مشابه از همان ابتدا پيروز ميدان را مشخص مي سازد.اين هواپيما مي تواند با حداکثر شش موشک هوا به هوا اعم از موشک هاي سايدوايندر، آمرام و اسپارو تجهيز شده و براي حمله به اهداف زميني نيز قادر است که به انواع موشک هاي هوا به زمين ماوريک و هارپون و بمب هاي مارک، جي دي اي ام و جي بي يو مسلح شود. همچنين براي نبرد هاي نزديک، اين هواپيما از يک توپ بيست ميليمتري با حداکثر خشاب پانصد گلوله اي بهره مي برد.
نظرات کاربران
UserName