جنگنده f-16 در آسمان آبي
مشخصات جنگنده f-16 : وظيفه : جنگنده چند منظوره مبناي . طول اين هواپيما حدود پانزده متر و طول دو سر بال هاي آن نيز حدود ده متر است که از اين جهت در کلاس هواپيماهاي اندازه کوچک قرار مي گيرد. حداکثر وزني که اين هواپيما قادر به حمل آن به آسمان است حدود هفده تن مي باشد.اين هواپيما مي تواند با حداکثر شش موشک هوا به هوا اعم از موشک هاي سايدوايندر، آمرام و اسپارو تجهيز شده و براي حمله به اهداف زميني نيز قادر است که به انواع موشک هاي هوا به زمين ماوريک و هارپون و بمب هاي مارک، جي دي اي ام و جي بي يو مسلح شود. همچنين براي نبرد هاي نزديک، اين هواپيما از يک توپ بيست ميليمتري با حداکثر خشاب پانصد گلوله اي بهره مي برد.هواپيماي فالکون براي تامين نيروي خود از يک موتور پرات اند ويتني يا جنرال الکتريک با نيروي پيشران : 12150 کيلوگرم سود مي جويد که اين مورد بسته به نوع آن متغير است سرعت : دو ماخ سقف پرواز : 15000 متر برد : 3900 کليومتر است. رادار پيشرفته اين هواپيما قادر به تشخيص اهداف در هر شرايط آب و هوايي و هر ساعت از شبانه روز بوده و حتي مي تواند اهدافي را که براي جلوگيري از ديد رادار در ارتفاع فوق ا
نظرات کاربران
UserName