آرايش هوايي چند جنگنده f-16
هواپيماي فالکون f-16 براي تامين نيروي خود از يک موتور پرات اند ويتني يا جنرال الکتريک با نيروي پيشران : 12150 کيلوگرم سود مي جويد که اين مورد بسته به نوع آن متغير است سرعت : دو ماخ سقف پرواز : 15000 متر برد : 3900 کليومتر است. رادار پيشرفته اين هواپيما قادر به تشخيص اهداف در هر شرايط آب و هوايي و هر ساعت از شبانه روز بوده و حتي مي تواند اهدافي را که براي جلوگيري از ديد رادار در ارتفاع فوق العاده پايين پرواز مي کنند، شناسايي نمايد. فالکون قادر به تحمل 9 برابر شتاب گرانشي زمين يا همان شتاب جي است
نظرات کاربران
UserName