جنگنده f-15 ايگل در حال انداختن بمب
جنگنده اف-15مدل F-15E، مرکب از جنگنده ي هوا به هوا و بمب افکن هوا به زمين ( همچنين به اسم F-15 Strike Eagle شناخته مي شود) اين جنگنده در سال 1988 به زرادخانه نيروي هوايي اضافه شد. بزرگترين تفاوت ميان F-15C و F-15E در وضعيت کابين يدکي و امکانات بمباران مي باشد. البته تغييرات کوچکتري در سراسر اين هواپيما اعمال شده است.در جنگ عراق در سال 1991، نقش عمده اي را در بمباران اهداف معين شده بازي کرد. گفته مي شد در آن زمان تنها دو هواپيما با آسودگي کامل به انجام عمليات بر فراز عراق مي پرداختند: يکي هواپيماي F-117 که يک هواپيماي مخفي از ديد رادار بود و ديگري، همين اف-15 سترايک ايگل بود که به دليل مانور پذيري و چالاکي بي حد و مرزش، به راحتي مي توانست پس از انجام عمليات، منطقه نبرد را ترک کرده و بدون هيچ آسيبي به پايگاه بازگردد. فيلم هاي واقعي که از نبرد اين هواپيما در زمان جنگ عراق تهيه شده است، مو را بر اندام راست مي کند. اما اين در حالي است که خلبانان اين هواپيما، اظهار کرده اند که عملياتشان را با آسايش کامل انجام داده اند.
نظرات کاربران
UserName