تصوير زيبا از جنگنده f-15 در حال پرتاب موشک حرارتي جهت گمراه کردن موشکهاي دشمن
مشخصات جنگنده f-15 (ايگل) هر جنگنده اي يا به طور کلي هر هواپيمايي، ويژگي يا خصوصيتي دارد که به وسيله آن برتري خود را بر رقيبانش اثبات مي کند. اما جمع شدن تمام ويژگي ها و صفات مطلوب براي يک جنگنده در يک هواپيماي به خصوص، قدري مايه شگفتي است، اما واقعيت هم دارد و اين مسئله در هواپيماي جنگنده ي اف-15 ايگل، رويايي حقيقي است. ابعاد: عرض: 13.5 متر، طول: 19.43، ارتفاع: 5.63 متر، وزن بدون مهمات: 973/12 کيلوگرم . جنگنده f-15 حدود 10 مدل مختلف دارد که باهم اختلافات جزئي دارند ومدلهايي نيز مخصوص کشورهاي مختلف ساخته شده است. تسليحات هواپيماي اف-15 ايگل: همانند هواپيماهاي قبلي نيروي هوايي، مي تواند موشک هاي سايدويندر AIM-9 که يک موشک حرارت ياب است و همچنين موشک راداري اسپارو AIM-7 را حمل نمايد، اما علاوه بر اين موشک هاي هميشه در صحنه، موشک بسيار خطرناک و کشنده آمرام AIM-120 که يک موشک «شليک کن، فراموش کن» است، مي تواند روي هواپيماي اف-15 نصب شده و به راحتي سلطه آسمان پهناور را به «عقاب» واگذار نمايد. چرا که حمل ترکيبي از اين موشک ها به وسيله شاهين تيز پروازي چون F-15 ديگر جايي براي ديگر هواپيماها
نظرات کاربران
UserName