جنگنده f-15 (ايگل)
مدل هاي مختلف جنگنده f-15 (ايگل)اولين نمونه ي هواپيماي اف-15 با نام F-15A به عنوان اولين نمونه اين هواپيما به تعداد 355 فروند توليد گرديد. مدل دو نفره يا مدل آموزشي اين جنگنده با نام F-15B يا TF-15 به تعداد 57 فروند براي مقاصد آموزشي ساخته شد. مدل جديد اين جنگنده يا سيستم هاي اويونيکي و موتورهاي پيشرفته تر، با نام F-15C با برد بيشتر به تعداد 408 فروند توسط شرکت مکدانل داگلاس به توليد رسيد. همچنين از همين مدل، مدلي آموزشي نيز با نام F-15D به تعداد 61 فروند طراحي و ساخته شد. مدل بعدي اين هواپيما، مدل مشهور F-15E بود که داراي قابليتهاي چشمگير هوا به زمين و توانايي بسيار در هدف قرار دادن اهداف زميني بود. از هواپيماي اف-15، مدل هاي صادراتي نيز توليد گرديد که از جمله ي آن ها مي توان به اف-15 اسرائيلي، اف-15 هاي عربستان صعودي و اف-15 هاي ژاپن اشاره کرد که البته هواپيماهاي ايگل ژاپن با کد J شناخته مي شوند. همچنين، به تازگي، کره جنوبي نيز سفارش اين هواپيما را به دولت آمريکا تسليم کرده است که قرار است اف-15 هاي تحويلي به کره جنوبي، مدل K ناميده شوند. در اين ميان، مدل C به محبوبترين مدل اين هواپي
نظرات کاربران
UserName