جنگنده f-15
تسليحات هواپيماي اف-15 ايگل: همانند هواپيماهاي قبلي نيروي هوايي، مي تواند موشک هاي سايدويندر AIM-9 که يک موشک حرارت ياب است و همچنين موشک راداري اسپارو AIM-7 را حمل نمايد، اما علاوه بر اين موشک هاي هميشه در صحنه، موشک بسيار خطرناک و کشنده آمرام AIM-120 که يک موشک «شليک کن، فراموش کن» است، مي تواند روي هواپيماي اف-15 نصب شده و به راحتي سلطه آسمان پهناور را به «عقاب» واگذار نمايد. چرا که حمل ترکيبي از اين موشک ها به وسيله شاهين تيز پروازي چون F-15 ديگر جايي براي ديگر هواپيماها در آسمان باقي نمي گذارد.
نظرات کاربران
UserName