جنگنده F-14 در حال بلند شدن از باند ناو هواپيما بر
اف-14 تامکت، جنگنده افسانه اي :اف-14 جنگنده بال متغير پيشرفته اي است كه بديلي سيستم هاي پيچيده اش، به كامپيوتر پرنده مشهور شد. اين هواپيما بسيار گران قيمت، قادر به پرواز در همه گونه شرايط جوي با عملكرد بهينه است.يکي ازويژگي بارز اين جنگنده ، بال هاي متغيرش است كه باعث مي شود فضاي كمتري بر روي ناو هواپيما بر اشغال شود، و به باند كوتاهتري نياز باشد، اولين اف-14 (تامكت) در 21 دسامبر 1970 نخستين پرواز ازمايشي را با موفقيت انجام داد. از ويژگي هاي مهم تامكت، سيستم پيشرفته كنترل سلاح ان است كه از موشك هاي فونيكس ساخت شركت هيوز استفاده مي كند. اين سيستم قادر به دريابي همزمان24 هدف در فاصله 120-320 كيلومنري( تابع ابعاد هدف)، وهمچنين شكار همزمان 6 هدف انتخابي در ارتفاع ها و سرعت هاي مختلف با شش فروند موشك فونيكس است.
نظرات کاربران
UserName