دو جنگنده F-14 در حال پرواز در ميان ابرها
جنگنده اف-14 تامکت هواپيمايي دو موتوره، بال متغير و دو سرنشينه مي باشد که به منظور حمله، رهگيري و نابودي جنگنده هاي دشمن به صورت بيست و چهار ساعته و در هر وضعيت جوي و اقليمي طراحي گشته است و قادر به انجام عمليات از روي ناو هواپيمابر نيز مي باشد.اف-14 قادر است به طور همزمان بيست و چهار هدف را به وسيله سيستم هاي راداري پيشرفته خود شناسايي کرده و به وسيله موشک فوق پيشرفته فينيکس- که بر روي هيچ جنگنده ديگري قابل نصب نمي باشد- شش فروند از آنان را نابود نمايد. همچنين تسليحات اف-14 شامل موشک هاي ديگري از جمله موشکهاي هوا به هواي سايد ويندر AIM-9L، موشک اسپارو AIM-7 و موشک پيشرفته برد متوسط آمرام AIM-120 و ترکيبي از راکتها و بمب هاي ديگر نيز مي شود. همانطوري که بيان شد، اف-14 جنگنده اي داراي دو خدمه و دو سکان عمودي و همچنين بال هاي متغير مي باشد. موتورهاي اف-14 به طور موازي هم و در يک ساختار مرکزي شکل گرفته اند.
نظرات کاربران
UserName