اف-?? در حال شليک موشک فونيکس
تسليحات اف-14 :يك قبضه توپ هوايي 20ميايمتري با 675 گلوله - 4 فروند موشك اسپارو يا 4 فروند موشك فونيكس در زير بدنه - يك پايه تقب تسليحات در زير قسمت ثابت هر بال با امكان نصب 4 تاسايدويندر يا 2 تا اسپارو، و يا 2 فروند فونيكس اضافي با 2 فرمند سايدويندر- مجهز به سيستم هاي جنگ الكترونيك و پخش كننده هاي پوشالمينيوم و شعله نما
نظرات کاربران
UserName