تصوير زيباي جنگنده اف -14 بر فراز ابرها
اف-?? تام‌کت هواپيماي جنگنده دو موتوره، مافوق صوتي، دو سرنشين و مجهز به سيستم بال متحرک است. اين هواپيما از ???? تا ???? در نيروي دريايي ايالات متحده به عنوان جنگنده برتري هوايي دريايي، جنگنده رهگيري دفاعي و سکوي شناسايي تاکتيکي خدمت کرده است. اين هواپيما بعد از اينکه مجهز به سيستم هدف گيري مادون قرمز در شب (LANTIRN) و سيستم پرواز سطح پائين گرديد حملات موشکي دقيقتري را انجام داد.اف-?? تام‌کت در سال ???? به عنوان جايگزين هواپيماي اف-? فانتوم ? به خدمت نيروي دريايي ايالات متحده در آمد. و بعدها که آمريکا با حکومت محمدرضاشاه ايران رابطه خوبي داشت در سال ???? به ايران صادر شد. اين هواپيما محصول شرکت گرومن است که براي نيروي دريايي آمريکا ساخته شده. هواپيماي اف-?? تامکت در ?? سپتامبر ???? در نيروي دريايي آمريکا بازنشسته شد.
نظرات کاربران
UserName