جنگنده اف 22 درحال پرواز درکنار اف 15
جنگنده اف 22: اين جنگنده پيشرفته، داراي سيستم استتار راداري است و کليه طراحي اجزاي آن بر اين اصل بنا نهاده شده است، به طوري که در طراحي بدنه آن، هر گونه سطح ناهموار که باعث برگشت انعکاس امواج راداري مي شود، حذف گشته و به سطوحي بدون انحنا تبديل گشته اند و حتي ورودي هاي هواي موتورها هم بر اساس اصل استتار طراحي شده اند.به تصاوير گرفته شده از اين هواپيما توجه نماييد، به زودي متوجه خواهيد شد که قادر به ديدن هيچ گونه اسلحه زير بالها يا مواضع ديگر نيستيد، تعجب نکنيد! هواپيماي F-22 Raptor براي جلوگيري از انعکاس امواج توسط سطوح ناصاف موشک ها و يا تسليحات ديگر، آن ها را در محفظه هايي ويژه نگهداري کرده و تنها در زمان شليک، اين تسليحات پديدار شده، به سرعت از محفظه خارج شده و پوشش آن دوباره به حالت اول باز مي گردد، که البته بيشترين ضريب خطر هنگام باز شدن اين محفظه ها براي رهاسازي تسليحات به وجود مي آيدالبته قابل ذکر است که f-22 در هيچ جنگ واقعي شرکت نکرده است که کارايي آن در ميادين واقعي نبرد اثبات شود اما در يک درگيري شبيه سازي شده دو f-22 به راحتي توانستند 8 اف 15 را از صحنه نبرد محو کنند.(تصوير
نظرات کاربران
UserName