جنگنده F-22 Raptor درحال پرتاب موشک
اف ?? از اخرين تكلنوژي روز برخوردار است و به عنوان يك پايگاه نظامي كامل در آسمان عمل ميكند . در ماموريتهاي تعقيب و شكار ساير هواپيما ها يك استاد تمام عيار مي باشد به طوريكه تقريبا هيچ رقيبي را نمي توان رودرروي اين هواپيما قرار داد . داراي نوعي طراحي منحصر به فرد مي باشد كه آن را از تمامي جنگنده هاي متعارف كنوني متمايز مي سازد.هيچ راداري قادر به كشف و شناسايي ان نيست و در صورت شناسايي توسط رادار زميني و يا شكاريهاي ديگر هيچ يك از موشكهاي هوابه هوا و زمين به هوا (سام) روي او قفل نمي شود و كلا داراي سيستمها ي اخلال راداري و ساير پارامترهاي پيشرفته دفاع از خود مي باشد . بدنه آن از فلز تيتانيوم و كولار- كربن و نوعي آلومينيوم تشكيل يافته است كه كربن و تيتانيوم بسيار سختتر و سبكتر از فولاد مي باشند .هواپيماي F-22 Raptor از قاعده «ديد اول، شليک اول» پيروي مي کند، يعني اين جنگنده قبل از اينکه هواپيماي دشمن او را بر روي صفحه رادار خود تشخيص دهد، شناسايي کرده، به سمت او شليک کرده و زود تر هم از منطقه جنگ دور مي شود. اين هواپيما از دو موشک حرارتي سايدوايندر (AIM-9 Sidewinder) و شش موشک آمرام (AIM-120C AMRAAM) براي نابودي دشمن بهره گرفته و قابل به حمل دو بمب JDAM با وزن 1000 پوند نيز هست. داراي قابليتهاي فراواني مي باشد .
نظرات کاربران
UserName