جنگنده F-22 Raptor درحال پرتاب موشک
هواپيماي F-22 Raptor يا رپتور( جانور شکاري) محصول کمپاني لاکهيد مارتين، از جديدترين نسل هواپيماهاي جنگنده براي نيروي هوايي محسوب مي شود که وظيفه اصلي آن برتري هوايي است. اين جنگنده، از جنگنده هايي به شمار مي آيد که قادر است بدون شناسايي شدن در منطقه دشمن به نبرد پرداخته و پيروز از ميدان جنگ بدر آيد. اين جنگنده پيشرفته، داراي سيستم استتار راداري است و کليه طراحي اجزاي آن بر اين اصل بنا نهاده شده است، به طوري که در طراحي بدنه آن، هر گونه سطح ناهموار که باعث برگشت انعکاس امواج راداري مي شود، حذف گشته و به سطوحي بدون انحنا تبديل گشته اند و حتي ورودي هاي هواي موتورها هم بر اساس اصل استتار طراحي شده اند.به تصاوير گرفته شده از اين هواپيما توجه نماييد، به زودي متوجه خواهيد شد که قادر به ديدن هيچ گونه اسلحه زير بالها يا مواضع ديگر نيستيد، تعجب نکنيد! هواپيماي F-22 Raptor براي جلوگيري از انعکاس امواج توسط سطوح ناصاف موشک ها و يا تسليحات ديگر، آن ها را در محفظه هايي ويژه نگهداري کرده و تنها در زمان شليک، اين تسليحات پديدار شده، به سرعت از محفظه خارج شده و پوشش آن دوباره به حالت اول باز مي گردد،
نظرات کاربران
UserName