جنگنده F-22 Raptor درحال انداختن بمب نمايي از زير
مشخصات:جنگنده f-22 : نوع كاربري: جنگنده ، برتري هوايي- كارخانه سازنده: بويينگ و لاكهيد مارتين - خدمه: 1نفر - قيمت: نامعلوم - موتور: 2 تا پرات اند ويتني مدلF-119-PW-100 با تراست 35000 پوند با پس سوز - طول: 6/18 متر - عرض: 3/13 متر - ارتفاع: 8/4 متر - ماكزيمم وزن تيك اف: 60000 پوند يا 27200 كيلو گرم - سرعت: بيش از دو ماخ - ارتفاع خدمتي: 50000 پا - شعاع عملياتي: نامعلوم - تسليحات: 4 عدد موشك هوا به هوا امرام و 2 عدد موشك هوا به هواي سايدواندر و بمب هاي هدايت ليزري - سال شروع خدمت: سال 2013
نظرات کاربران
UserName