جنگنده F-22 Raptor د رحال انداختن بمب
هواپيماي F-22 Raptor از اين نظر بسيار بي نظير است که قادر مي باشد بدون استفاده از سيستم پس سوز، به راحتي صوت را پشت سر گذاشته و به سرعت هاي مافوق صوت دست يابد، به طوري که حداکثر سرعت آن بدون استفاده از سيستم پس سوز، 1.6 ماخ مي باشد که رقم قابل توجهي است. چنين ويژگي بي مانندي، در اثر بهره گيري از موتورهاي قدرتمند توربوفن F-119 PW-100 ساخته شرکت معروف پرات اند ويتني (Pratt and Whitney) به وجود آمده است که نيروي بسيار زيادي را براي پيش بردن اين هواپيما به جلو توليد مي کند. البته دستيابي به چنين سرعتي (1.6 ماخ) بدون استفاده از پس سوز، تا حدودي مديون بهبود آيروديناميک اين هواپيما نيز هست که در آن به کا رفته است، به طور مثال، حذف موشک ها و بمب ها و کلاً تسليحات ديگر قابل حمل از مقر هاي زير بال يا بدنه، کمک شاياني به تقليل مقاومت در برابر هوا نموده است.هواپيماي F-22 Raptor از قاعده «ديد اول، شليک اول» پيروي مي کند، يعني اين جنگنده قبل از اينکه هواپيماي دشمن او را بر روي صفحه رادار خود تشخيص دهد، شناسايي کرده، به سمت او شليک کرده و زود تر هم از منطقه جنگ دور مي شود. اين هواپيما از دو موشک حرار
نظرات کاربران
UserName