تصاويري زيبا و ديدني از کشور ژاپن
کشوري است در شرقي‌ترين بخش خاور دور در قاره آسيا. زبان مردم اين کشور زبان ژاپني است.
نظرات کاربران
UserName