بلندترين مرد جهان
سلطان کوزن اهل کشور ترکيه، بلند قدترن مرد حال حاضر در جهان است. قد او حدود 2/47 متر است. دست او به راحتي به حلقه بسکتبال مي رسد و لي به دليل قد بلندش، تعادل خوبي ندارد و از عصا استفاده مي کند.
نظرات کاربران
UserName