آبشاري از رنگ‏هاي مختلف
آتش‌بازي کاري تفريحي و نمايشي است که در برخي از کشورها در جشن‌ها و شادماني‌ها انجام مي‌گيرد. در ساختن ابزار آتش‌بازي، مواد منفجره ضعيف بکار مي‌رود.
در برخي از کشورها مسابقات آتش‌بازي برگزار مي‌شود و سازندگان و طراحان فشفشه مي‌کوشند که با ايجاد شکل‌هاي ابتکاري و ترکيب رنگ‌ها و جلوه‌هاي ويژه انفجارهاي تماشايي و نويني بيافرينند.
نظرات کاربران
UserName