آتش بازي زيبا و حيرت انگيز در شب
تقريباً در تمام کشورهاي جهان در جشن‏ها و اعياد ملي و مذهبي از وسايل آتش‏بازي استفاده مي‏شود. آنها پس از اشتعال، منفجر مي‏شوند و آبشاري از رنگ‏هاي مختلف به وجود مي‏آورند.
نظرات کاربران
UserName