دوچرخه سواري کوهستان به سبک فري رايد Free Ride
مسير هاي کراس کانتري (Cross Country XC) داراي سربالايي هاي زياد و گاها خيلي پر شيب است .
در مسابقات هم اگر مسير لوپ باشد سعي مي شود مسيري انتخاب گردد که سربالايي هاي زياد و سرازيري هاي ملايمي داشته باشد و تعداد دور ها هم به نحوي انتخاب مي شود تا مسابقه بين 1.5 الي 2 ساعت به طول بيانجامد.مسير کراس کانتري بايد تا حد امکان فاقد سنگ و ضخره باشد تا دوچرخه سوار حواس خود را روي استقامت خود متمرکز کند خاک مسير هم بهتر است سفت و کوبيده باشد با گيرايي لاستيک به آن خوب باشد و از بکس و باد کردن هم پرهيز شود
نظرات کاربران
UserName